หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wold หมายถึง ทุ่ง

คำศัพท์ wold แปลว่า ทุ่ง หมายถึง ทุ่ง wold อ่านว่า (โวลด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 43 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wold (โวลด)

ทุ่ง