หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

woefully หมายถึง ความทุกข์ ละห้อย

คำศัพท์ woefully แปลว่า ความทุกข์ ละห้อย หมายถึง ความทุกข์ ละห้อย woefully อ่านว่า (โว-ฟุลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 158 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
woefully (โว-ฟุลิ)

ความทุกข์ ละห้อย