หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

woe หมายถึง ความทุกข์ ละห้อย

คำศัพท์ woe แปลว่า ความทุกข์ ละห้อย หมายถึง ความทุกข์ ละห้อย woe อ่านว่า (โว)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
woe (โว)

ความทุกข์ ละห้อย