หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wo หมายถึง ตกกระ

คำศัพท์ wo แปลว่า ตกกระ หมายถึง ตกกระ wo อ่านว่า (โว)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wo (โว)

ตกกระ