หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wis หมายถึง รู้

คำศัพท์ wis แปลว่า รู้ หมายถึง รู้ wis อ่านว่า (วิส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wis (วิส)

รู้