หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wire หมายถึง ต่อลวด สายใย ร้อย ผูก ประกอบ (เครื่องวิทยุ)

คำศัพท์ wire แปลว่า ต่อลวด สายใย ร้อย ผูก ประกอบ (เครื่องวิทยุ) หมายถึง ต่อลวด สายใย ร้อย ผูก ประกอบ (เครื่องวิทยุ) wire อ่านว่า (ไวร)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 78 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wire (ไวร)

ต่อลวด สายใย

ร้อย

ผูก

ประกอบ (เครื่องวิทยุ)