หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wink หมายถึง กะพริบ ส่องแสงริบหรี่ ทำเป็นไม่เห็น ชั่วพริบตาเดียว นอนหลับ

คำศัพท์ wink แปลว่า กะพริบ ส่องแสงริบหรี่ ทำเป็นไม่เห็น ชั่วพริบตาเดียว นอนหลับ หมายถึง กะพริบ ส่องแสงริบหรี่ ทำเป็นไม่เห็น ชั่วพริบตาเดียว นอนหลับ wink อ่านว่า (วิงค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 70 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wink (วิงค)

กะพริบ ส่องแสงริบหรี่

ทำเป็นไม่เห็น

ชั่วพริบตาเดียว

นอนหลับ