หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wile หมายถึง ฆ่า (เวลา) เพทุบาย

คำศัพท์ wile แปลว่า ฆ่า (เวลา) เพทุบาย หมายถึง ฆ่า (เวลา) เพทุบาย wile อ่านว่า (ไวล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wile (ไวล)

ฆ่า (เวลา) เพทุบาย