หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wide หมายถึง เพลาะทบ หรือแถบผ้า กว้างออก ใจกว้าง เลาๆ ไกล

คำศัพท์ wide แปลว่า เพลาะทบ หรือแถบผ้า กว้างออก ใจกว้าง เลาๆ ไกล หมายถึง เพลาะทบ หรือแถบผ้า กว้างออก ใจกว้าง เลาๆ ไกล wide อ่านว่า (ไวด)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 99 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wide (ไวด)

เพลาะทบ หรือแถบผ้า กว้างออก

ใจกว้าง

เลาๆ

ไกล