หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

why หมายถึง ทำไมเล่า อ้าว

คำศัพท์ why แปลว่า ทำไมเล่า อ้าว หมายถึง ทำไมเล่า อ้าว why อ่านว่า (ฮไว)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
why (ฮไว)

ทำไมเล่า อ้าว