หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

who หมายถึง คนไหน ที่ องค์การอนามัยโลก

คำศัพท์ who แปลว่า คนไหน ที่ องค์การอนามัยโลก หมายถึง คนไหน ที่ องค์การอนามัยโลก who อ่านว่า (ฮู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
who (ฮู)

คนไหน ที่

องค์การอนามัยโลก