หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

weir หมายถึง ลอบ ทำนบ

คำศัพท์ weir แปลว่า ลอบ ทำนบ หมายถึง ลอบ ทำนบ weir อ่านว่า (เวีย)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weir (เวีย)

ลอบ ทำนบ