หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

weep หมายถึง (แผล) หนองไหล (ท้องฟ้า) นองไปด้วยน้ำ ร้องไห้ (ต้นไม้) ออกยาง

คำศัพท์ weep แปลว่า (แผล) หนองไหล (ท้องฟ้า) นองไปด้วยน้ำ ร้องไห้ (ต้นไม้) ออกยาง หมายถึง (แผล) หนองไหล (ท้องฟ้า) นองไปด้วยน้ำ ร้องไห้ (ต้นไม้) ออกยาง weep อ่านว่า (วีพ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weep (วีพ)

(แผล) หนองไหล (ท้องฟ้า) นองไปด้วยน้ำ

ร้องไห้

(ต้นไม้) ออกยาง