หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

weal หมายถึง แนวไม้เรียว ความเจริญ

คำศัพท์ weal แปลว่า แนวไม้เรียว ความเจริญ หมายถึง แนวไม้เรียว ความเจริญ weal อ่านว่า (วีล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
weal (วีล)

แนวไม้เรียว ความเจริญ