หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

we หมายถึง เรา

คำศัพท์ we แปลว่า เรา หมายถึง เรา we อ่านว่า (วี)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
we (วี)

เรา