หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wax หมายถึง ขี้ผึ้ง ครั่ง ยางเหนียว ขี้หู ทา (รูด ถู) ด้วยขี้ผึ้ง

คำศัพท์ wax แปลว่า ขี้ผึ้ง ครั่ง ยางเหนียว ขี้หู ทา (รูด ถู) ด้วยขี้ผึ้ง หมายถึง ขี้ผึ้ง ครั่ง ยางเหนียว ขี้หู ทา (รูด ถู) ด้วยขี้ผึ้ง wax อ่านว่า (แว็กซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 67 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wax (แว็กซ)

ขี้ผึ้ง ครั่ง

ยางเหนียว

ขี้หู

ทา (รูด

ถู) ด้วยขี้ผึ้ง