หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

wat หมายถึง วัด

คำศัพท์ wat แปลว่า วัด หมายถึง วัด wat อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 115 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
wat

วัด