หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

was หมายถึง เป็น

คำศัพท์ was แปลว่า เป็น หมายถึง เป็น was อ่านว่า (วอส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 9,097 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
was (วอส)

เป็น