หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulva หมายถึง ปากช่องสังวาส

คำศัพท์ vulva แปลว่า ปากช่องสังวาส หมายถึง ปากช่องสังวาส vulva อ่านว่า (ฝัล-ฝะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 337 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulva (ฝัล-ฝะ)

ปากช่องสังวาส