หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulturine หมายถึง เหมือนแร้ง

คำศัพท์ vulturine แปลว่า เหมือนแร้ง หมายถึง เหมือนแร้ง vulturine อ่านว่า (ฝัล-เชอะไรน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulturine (ฝัล-เชอะไรน)

เหมือนแร้ง