หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulture หมายถึง แร้ง

คำศัพท์ vulture แปลว่า แร้ง หมายถึง แร้ง vulture อ่านว่า (ฝัล-เชอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 750 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulture (ฝัล-เชอะ)

แร้ง