หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulgarly หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย

คำศัพท์ vulgarly แปลว่า สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย vulgarly อ่านว่า (ฝัล-เกอะลิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 128 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulgarly (ฝัล-เกอะลิ)

สามานย์ สามัญ

ความหยาบคาย