หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulgarize หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย

คำศัพท์ vulgarize แปลว่า สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย vulgarize อ่านว่า (ฝัล-เกอะไรส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 98 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulgarize (ฝัล-เกอะไรส)

สามานย์ สามัญ

ความหยาบคาย