หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulgarity หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย

คำศัพท์ vulgarity แปลว่า สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย vulgarity อ่านว่า (ฝัลแก-ริทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 191 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulgarity (ฝัลแก-ริทิ)

สามานย์ สามัญ

ความหยาบคาย