หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulgarian หมายถึง ไพร่

คำศัพท์ vulgarian แปลว่า ไพร่ หมายถึง ไพร่ vulgarian อ่านว่า (ฝัลแก-เรียน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 175 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulgarian (ฝัลแก-เรียน)

ไพร่