หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulgar หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย

คำศัพท์ vulgar แปลว่า สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย หมายถึง สามานย์ สามัญ ความหยาบคาย vulgar อ่านว่า (ฝัล-เกอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 143 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulgar (ฝัล-เกอะ)

สามานย์ สามัญ

ความหยาบคาย