หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulcanize หมายถึง ซ่อม(ยางรถ) โดยวิธีฝัล-แคะไนท

คำศัพท์ vulcanize แปลว่า ซ่อม(ยางรถ) โดยวิธีฝัล-แคะไนท หมายถึง ซ่อม(ยางรถ) โดยวิธีฝัล-แคะไนท vulcanize อ่านว่า (ฝัล-แคะไนส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 120 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulcanize (ฝัล-แคะไนส)

ซ่อม(ยางรถ) โดยวิธีฝัล-แคะไนท