หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulcanite หมายถึง ยางฝัล-แคะไนท

คำศัพท์ vulcanite แปลว่า ยางฝัล-แคะไนท หมายถึง ยางฝัล-แคะไนท vulcanite อ่านว่า (ฝัล-แคะไนท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 142 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vulcanite (ฝัล-แคะไนท)

ยางฝัล-แคะไนท