หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vulcanic หมายถึง พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ

คำศัพท์ vulcanic แปลว่า พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ หมายถึง พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ vulcanic อ่านว่า (ฝัลแคน-อิค)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 91 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
Vulcanic (ฝัลแคน-อิค)

พลุ่งพล่าน เกี่ยวกับ (มาจาก

มีลักษณะอย่าง) ภูเขาไฟ