หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voyager หมายถึง คนแล่นเรือ

คำศัพท์ voyager แปลว่า คนแล่นเรือ หมายถึง คนแล่นเรือ voyager อ่านว่า (ฝอย-อิเจอะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 423 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voyager (ฝอย-อิเจอะ)

คนแล่นเรือ