หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voyage หมายถึง เรื่องราวแห่งการเดินทาง เดินทางด้วยเรือ ท่องเที่ยวไป

คำศัพท์ voyage แปลว่า เรื่องราวแห่งการเดินทาง เดินทางด้วยเรือ ท่องเที่ยวไป หมายถึง เรื่องราวแห่งการเดินทาง เดินทางด้วยเรือ ท่องเที่ยวไป voyage อ่านว่า (ฝอย-อิจ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 532 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voyage (ฝอย-อิจ)

เรื่องราวแห่งการเดินทาง เดินทางด้วยเรือ

ท่องเที่ยวไป