หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voxpopuli หมายถึง เสียงประชาชน

คำศัพท์ voxpopuli แปลว่า เสียงประชาชน หมายถึง เสียงประชาชน voxpopuli อ่านว่า (ฝ็อคซพอพ-อิวไล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 118 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voxpopuli (ฝ็อคซพอพ-อิวไล)

เสียงประชาชน