หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vox หมายถึง เสียงพูด

คำศัพท์ vox แปลว่า เสียงพูด หมายถึง เสียงพูด vox อ่านว่า (ฝ็อคซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 722 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vox (ฝ็อคซ)

เสียงพูด