หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vowel หมายถึง สระ

คำศัพท์ vowel แปลว่า สระ หมายถึง สระ vowel อ่านว่า (เฝา-เอ็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 887 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vowel (เฝา-เอ็ล)

สระ