หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vouchsafe หมายถึง ยินยอม (ตอบ)

คำศัพท์ vouchsafe แปลว่า ยินยอม (ตอบ) หมายถึง ยินยอม (ตอบ) vouchsafe อ่านว่า (เฝาชเซฟ-)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vouchsafe (เฝาชเซฟ-)

ยินยอม (ตอบ)