หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voucher หมายถึง ผู้รับรองใบสำคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานการจ่าย

คำศัพท์ voucher แปลว่า ผู้รับรองใบสำคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานการจ่าย หมายถึง ผู้รับรองใบสำคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานการจ่าย voucher อ่านว่า (เฝาช-เออะ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 222 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voucher (เฝาช-เออะ)

ผู้รับรองใบสำคัญซึ่งถือเป็นหลักฐานการจ่าย