หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vouch หมายถึง รับรอง

คำศัพท์ vouch แปลว่า รับรอง หมายถึง รับรอง vouch อ่านว่า (เฝาช)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 381 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vouch (เฝาช)

รับรอง