หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

votive หมายถึง (ของ) แก้บน

คำศัพท์ votive แปลว่า (ของ) แก้บน หมายถึง (ของ) แก้บน votive อ่านว่า (โฝ-ทิฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 138 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
votive (โฝ-ทิฝ)

(ของ) แก้บน