หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vote หมายถึง ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา การออกเสียง คะแนนเสียง

คำศัพท์ vote แปลว่า ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา การออกเสียง คะแนนเสียง หมายถึง ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา การออกเสียง คะแนนเสียง vote อ่านว่า (โฝท)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 550 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vote (โฝท)

ลงมติ งบประมาณที่ได้รับมติในสภา

การออกเสียง

คะแนนเสียง