หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

votary หมายถึง ผู้อุทิศตัว (ถวายพระผู้เป็นเจ้า) ผู้หลงใหลที่ใฝ่ฝัน

คำศัพท์ votary แปลว่า ผู้อุทิศตัว (ถวายพระผู้เป็นเจ้า) ผู้หลงใหลที่ใฝ่ฝัน หมายถึง ผู้อุทิศตัว (ถวายพระผู้เป็นเจ้า) ผู้หลงใหลที่ใฝ่ฝัน votary อ่านว่า (โฝ-ทะริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 145 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
votary (โฝ-ทะริ)

ผู้อุทิศตัว (ถวายพระผู้เป็นเจ้า) ผู้หลงใหลที่ใฝ่ฝัน