หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vortices หมายถึง ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด น้ำวน

คำศัพท์ vortices แปลว่า ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด น้ำวน หมายถึง ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด น้ำวน vortices อ่านว่า (ฝอ-ทิซีส)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 179 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vortices (ฝอ-ทิซีส)

ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด

น้ำวน