หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vortical หมายถึง เป็นวง

คำศัพท์ vortical แปลว่า เป็นวง หมายถึง เป็นวง vortical อ่านว่า (ฝอ-ทิแค็ล)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 95 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vortical (ฝอ-ทิแค็ล)

เป็นวง