หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vortex หมายถึง ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด น้ำวน

คำศัพท์ vortex แปลว่า ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด น้ำวน หมายถึง ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด น้ำวน vortex อ่านว่า (ฝอ-เท็คซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 225 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vortex (ฝอ-เท็คซ)

ลมวน สิ่งใดที่วนเวียนหรือดูด

น้ำวน