หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voracity หมายถึง อ้าปากกว้าง จะกละ

คำศัพท์ voracity แปลว่า อ้าปากกว้าง จะกละ หมายถึง อ้าปากกว้าง จะกละ voracity อ่านว่า (โฝะแรซ-อิทิ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 205 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voracity (โฝะแรซ-อิทิ)

อ้าปากกว้าง จะกละ