หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voracious หมายถึง อ้าปากกว้าง จะกละ

คำศัพท์ voracious แปลว่า อ้าปากกว้าง จะกละ หมายถึง อ้าปากกว้าง จะกละ voracious อ่านว่า (โฝะเร-ฌัซ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 201 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voracious (โฝะเร-ฌัซ)

อ้าปากกว้าง จะกละ