หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

voodoo หมายถึง เวทมนตร์ของชาวนิโกร

คำศัพท์ voodoo แปลว่า เวทมนตร์ของชาวนิโกร หมายถึง เวทมนตร์ของชาวนิโกร voodoo อ่านว่า (ฝู-ดู)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 276 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
voodoo (ฝู-ดู)

เวทมนตร์ของชาวนิโกร