หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vomitory หมายถึง ทำให้อาเจียน

คำศัพท์ vomitory แปลว่า ทำให้อาเจียน หมายถึง ทำให้อาเจียน vomitory อ่านว่า (ฝอม-อิโทริ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 125 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vomitory (ฝอม-อิโทริ)

ทำให้อาเจียน