หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vomitnut หมายถึง ลูกแสลงใจ

คำศัพท์ vomitnut แปลว่า ลูกแสลงใจ หมายถึง ลูกแสลงใจ vomitnut อ่านว่า

(ถูกค้นหาทั้งหมด 101 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vomitnut

ลูกแสลงใจ