หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

vomitive หมายถึง ทำให้อาเจียน

คำศัพท์ vomitive แปลว่า ทำให้อาเจียน หมายถึง ทำให้อาเจียน vomitive อ่านว่า (ฝอม-อิทิฝ)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 100 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
vomitive (ฝอม-อิทิฝ)

ทำให้อาเจียน