หน้าแรก หมวดคำศัพท์ คำศัพท์ตามตัวอักษร

volution หมายถึง รอยม้วน

คำศัพท์ volution แปลว่า รอยม้วน หมายถึง รอยม้วน volution อ่านว่า (โฝะลยู-ฌัน)

(ถูกค้นหาทั้งหมด 111 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
volution (โฝะลยู-ฌัน)

รอยม้วน